Jewish population of Minsk uezd according to the 1897 Russian Census
 
Shtetl
All population
Jewish population
Minsk
90.912
47.562
Ivenets/Ivyanets
2.670
1.343
Kamen'
750
117
Koidanovo/Koidanova
4.744
3.156
Ostroshitskiy Gorodok/Astrashytski Garadok
1.115
760
Rakov/Rakau
3.641
2.168
Rubezhevichi/Rubyazhevichy
1.482
912
Samochvalovichi/Samachvalavichy
567
401
Noviy Sverzhen'/Novy Sverzhan'
1.752
732
Stolbtsy/Staubtsy
3.754
2.409

In 1897 Minsk uezd had about 280.000 inhabitants (about 65.000 of  them - jews).
 
 
to Index...