Jewish population of Slutsk  uezd according to the 1897 census:

Shtetl
All population
Jewish population
Slutsk
14.349
10.264
Vyzna
1.593
502
Gresk
1.604
207
Grozov/Grozau
928
765
Kletsk
4.684
3.415
Kopyl'/Kapyl
4.463
2.671
Lyachovichi/Lyachavichy
5.016
3.846
Medvedichi/Myadzvedzichy
913
274
Nevolozh/Nevalozh
578
56
Nesvizh/Nyasvizh
8.459
4.687
Pogost/Pagost
863
685
Romanov/Ramanau
1.535
494
Rusinovichi/Rusinavichy
541
102
Semezhevo/Semezhava
2.538
88
Sinyavka/Sinyauka
792
418
Storobin/Starobin
2.315
1.494
Tsimkovichi/Tsimkavichy
2.393
1.523

In 1897 Slutsk uezd had more than 260.000 inhabitants (40.906 of them - jews).


to Index...