"Керен Ора" альбо Новыя заўвагi да Вавiлонскага Талмуда. Частка I. Вiльня, друкарня Р.М.Рома. 1851 год.