Jewish population of Vitebsk gubernia according to the 1897 census:
City
All Population
Jewish population
% of jews
Vitebsk
65.719
34.420
52.4
Surazh
2.731
1.246
45.6
Velizh
12.180
5.982
49.1
Garadok
5.023
3.413
67.9
Dvinsk
69.489
32.639
46.6
Drisa
4.237
2.856
67.4
Lepel
6.274
3.379
53.9
Lutsin
5.140
2.803
54.5
Nevel
9.339
5.815
62.3
Polatsk
20.274
12.481
61.6
Rezhitsa
10.768
6.478
60.2
Sebezh
4.326
2.561
59.2
Beshenkavichi
4.423
3.182
71.9
Varkliany
1.810
1.365
75.4
Glazmanka
2.328
1.976
84.9
Daeda
1.516
1.026
67.7
Il`ina
1.415
1.105
78.1
Kolyshki
1.568
1.227
78.3
Kreitzburg (with sloboda Novaya)
4.150
3.164
76.2
Kreslauka
7.834
4.051
51.7
Livengof
2.658
1.406
52.9
Asveya
2.830
1.660
58.7
Preli
2.104
1.375
65.4
Sirotina
1.998
1.766
88.4
Ula
2.485
1.539
61.9
Ushachi
1.460
1.129
77.3
Chashniki
4.590
3.480
75.8
Yanavichi
2.359
1.702
72.1
 
to Index...