Jewish population of Volkovysk uezd according to the 1897 Russian Census
 
Shtetl
All population
Jewish population
Volkovysk/Vaukavysk
10.323
5.528
Zel'va
2.803
1.844
Zel'vyany
600
81
Izabelin
963
454
Lyskovo/Lyskava
876
658
Mstibovo/Mstibava
1.228
389
Novy Dvor
1.481
183
Peski/Pyaski
2.396
1.615
Porozowo/Porazawa
2.028
931
Svisloch'/Svislach
3.099
2.086
Yalovka/Yalauka
1.311
743

In 1897 Volkovysk uezd had 148.721 inhabitants (18.470 of  them - jews).
 
 
to Index...