Jewish population of Bobruisk (Babruisk)  uezd according to the 1897 census:

 
Shtetl
All population
Jewish population
Babruisk
34.336
20.760
Varatyn
694
63
Glusk
5.328
3.801
Gorki
711
90
Garadok
766
387
Darogi Noviya
851
122
Zabalot`e
539
55
Kalovischi
544
528
Luban
766
732
Lubonichi
506
506
Liaskovichi Vialikiya
495
62
Azarichi
1.356
1.308
Pastovichi
650
71
Parech`e
495
54
Rechen
899
98
Svislach
1.787
1.720
Simanovichi
664
77
Slabodka Kastrichskaya 
739
82
Startsy 
507
53
Ugarichi
3.884
3.132
Urech`e
509
483
Schedrin (jewish  - Seliba)
4.234
4.022
 
In 1897 Babruisk uezd had 255.935 inhabitants (49.710 of them - jews).
 
 
to Index...