Belarussian Synagogues

 Minsk
 Belostok
 Bychov
 Davyd-Gorodok
 Druja
 Glubokoe
 Grodno
 Kamenets
 Kozhan-Gorodok
 Lida
 Lunna
 Mogilev
 Narovlya I
 Narovlya II
 Nesvizh
 Novogrudok
 Oshmyany
 Ozery
 Peski I
 Peski II
 Pinsk
 Rakov
 Ruzhany
 Slonim
 Sopotskin
 Stolin
 Sventyany
 Uzlyany
 Vilkovishki
 Wolpa
 Zabludovo

Belarussian
Yeshivas

 Mir
 Volozhin